ordspråk

Satt och bläddrade i gamla Fagereds krönikor för att se om jag hittade något om Källsjö men fastnade för några ordspråk. De här är hämtade från krönikan 1974.

- Livet är en gåta som ingen kan lösa
- Ryktet växer medan det löper
- God vilja drar halva lasset
- Låt aldrig solen gå ner över din vrede
- Dåligt rykte har snabba ben
- Skönhet förgår - godhet består
- Ordning är trevnadens moder
- Mjukt svar stillar vrede

Trollen i GnipebergI boken Halländska folkminnen av Johan Karlén från1926 hittar jag följande berättelse om trollen i Gnipeberg.

""I Gnipeberg var de grannaste fruntimmerna" sa Sven i Ulvad. Men detta hans påstående strider egentligen mot den "riktiga" sägnen om trollen här. Berget ligger på ägorna till gården Ängasjö men nära Gnipe, efter viket det fått namn. I det branta berget finns en rätt betydlig remna. Tränger man in i den, finner man därinne öppningen till ett trångt schakt, som går rakt ned i berget. Schaktet lär ha ett rätt ansenligt djup. Vid dess botten skulle sedan väldiga rum och salar hava öppnat sig, och dessa salar voro i forna tider hemvist för trollen. Av någon orsak hava dock trollen övergivit lägenheten och slagit ned sina bopålar ananstädes, varvid de skola hava kvarlämnat stora skatter av guld och andra dyrgripar. Sägnen talar särskilt om en väldig kista till randen fylld av pänningar. En "odödlig" tupp sattes att vakta de kvarlämnade dyrgriparna och har hittills skött detta sitt väktarekall till allmän belåtenhet, höll jag på att säga. Trollen ha åtminstone säkert haft orsak att känna sig belåtna, ty tills dags dato har ingen dödlig lyckats tränga in i trollsalarna, än mindre anamma skatten. Många försök hava visserligen blivit gjorda men alla misslyckade. För några årsedan lät en manhaftig piga från Ängasjö hissa ner sig i schaktet. Hon återvände emellertid lika tomhänt som föregångarna. Det håller sig nog så, som han skrev pastor J.F. Fast i sina anteckningar om pastoratet av år 1849, "Flere hafva väl till och med under senaste decennium sökt att nedtränga till skatten, som dock lärer vara allt för väl bevarad"."

RSS 2.0